02 listopada 2021
Konkurs „Ile wiemy o pieniądzu”
 
28 października 2021 roku w Zespole Szkół w Mogilnie przeprowadzono szkolny konkurs pt.: „Ile wiemy o pieniądzu”. Współorganizatorem tego wydarzenia był Narodowy Bank Polski oddział w Bydgoszczy. Główny cel konkursu to rozbudzanie zainteresowań wiedzą z dziedziny ekonomii, w szczególności poszerzanie wiedzy o pieniądzu oraz uświadomienie uczniom znaczenia pieniądza w życiu gospodarczym i społecznym.
 
Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z trzydziestu pytań dotyczących historii pieniądza, jego cech i funkcji, a także funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego.
 
Komisja konkursowa w składzie Anna Hybiak – przedstawiciel NBP Oddziałw Bydgoszczy, koordynatorzy merytoryczni: Małgorzata Konieczka, Edyta Kończal, Magdalena Kopeć-Bernaciak, Anna Mozgowiec, Marcin Wietrzykowski, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, po zmaganiach konkursowych ustaliła wyniki konkursu.
 
Pierwsze miejsce zajął Maciej Andrzejewski z klasy III b LOP, drugie miejsce zajął Adrian Krygier z klasy I TE, trzecie miejsce zajął Paweł Sparniuk, z klasy 3a LOG.
 
Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia dla Agaty Antkowiak z klasy I TE, Aleksandry Laskowskiej z klasy 3a LOP oraz Martyny Knych z klasy II TE.
 
Zwycięzcy konkursu oprócz nagród rzeczowych otrzymali także kolekcjonerskie srebrne monety z wizerunkiem polskiego ekonomisty Edwarda Taylora, ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

 

Konkurs „Ile wiemy o pieniądzu”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE