26 października 2023
Grupa uczniów Technikum Reklamy wzięła dzisiaj udział w etapie szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. "Kreatywni w reklamie". Olimpiadę zorganizował Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy w Częstochowie.
 
Głównym celem olimpiady jest rozbudzanie ciekawości reklamą, inspirowanie uczniów do aktywności w poszukiwaniu wiedzy i informacji o tym, czym jest współczesna reklama, co ją kształtuje, zmienia i dokąd zmierza oraz poszerzenie współdziałania środowiska akademickiego i szkół ponadpodstawowych w zakresie kształcenia uzdolnionej młodzieży w kierunku reklamy.
 
Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap szkolny - zawody I stopnia, polegał na rozwiązaniu 40 pytań testowych zamkniętych, wielokrotnego wyboru. Uzyskanie wyniku minimum 50% z dzisiejszego testu jest przepustką do kolejnego etapu - testu online w dniu 10 stycznia 2024 r.
 
Przygotowaniem uczniów do olimpiady jak i przygotowaniem testu wraz z jego recenzją podjęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych reklamy - p. Małgorzata Konieczka, p. Marek Kwiatkowski i p. Przemysław Harędzki.

 

Kreatywni w reklamie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE