23 marca 2022
Laboratorium autentyczności pieniądza
 
W dniu 18 marca 2022 roku w Zespołu Szkół w Mogilnie w ramach kolejnego zadania Złotych Szkół NBP zorganizowano stacjonarne warsztaty dla uczniów klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego i Technikum Budowy Dróg.
 
Warsztaty dotyczyły sprawdzania autentyczności polskich banknotów. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych wspólnie z uczniami stworzyli Laboratorium autentyczności pieniądza. Uczniowie po zdobyciu wiedzy teoretycznej dotyczącej cech charakterystycznych polskich banknotów oraz form ich zabezpieczenia wcielili się w rolę badaczy autentyczności znaków pieniężnych.
 
Na początku spotkania uczennice klasy IV Technikum Ekonomicznego Daria Ochocka oraz Zuzanna Duszyńska przedstawiły młodszym koleżankom i kolegom prezentację na temat bezpieczeństwa korzystania z banknotów oraz ich zabezpieczania. W szczególności opowiedziały o zasadach weryfikacji autentyczności banknotów. Uczennice zwróciły szczególną uwagę na sposoby zabezpieczania polskich znaków pieniężnych.
 
W kolejnej części warsztatu uczniowie pracując w grupach, tworzyli mapę myśli o każdym nominale banknotu. Zadaniem uczniów było opisanie cech charakterystycznych banknotu oraz sposobu jego zabezpieczenia. Po wykonaniu zadania liderzy zespołów prezentowali na forum klasy efekty swojej pracy.
 
Podczas warsztatów uczniowie mieli również możliwość obsługi profesjonalnej liczarki do pieniędzy. Jest to urządzenie, które nie tylko ułatwia liczenie pieniędzy, ale przede wszystkim wyposażone jest w systemy bezpieczeństwa monitorujące autentyczność banknotów. Dzięki temu można wychwycić i jednocześnie wyeliminować z obiegu fałszywe pieniądze.
 
W ramach podsumowania warsztatów uczniowie wzięli udział w konkursie o polskich banknotach i monetach. Najlepszą okazała się uczennica klasy pierwszej Natalia Bednarek.
 
Uczniowie bardzo chętnie wykonywali swoje zadania konkursowe. Dzięki ich zaangażowaniu dowiedzieli się, w jaki sposób zabezpieczone są polskie banknoty. Tym samym stali się bardziej świadomymi posiadaczami środków płatniczych.
 
Laboratorium autentyczności pieniądza

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE