SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Lekcje z ZUS

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół w Mogilnie po raz 9. bierze udział w projekcie LEKCJE Z ZUS realizowanym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Projekt ten obejmuje zapoznanie uczniów z zagadnieniami w obszarze ubezpieczeń społecznych. Udział w projekcie LEKCJE Z ZUS jest powiązany z udziałem chętnych uczniów w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, której I etap zaplanowany jest przez organizatora na 22 listopada 2022 roku.

 

Projekt realizują nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: pani Małgorzata Konieczka, pani Edyta Kończal, pani Magdalena Kopeć Bernaciak, pani Anna Mozgowiec oraz pan Marcin Wietrzykowski.

07 listopada 2022