11 grudnia 2017

 

Mój start w przyszłość

 

W piątek 8 grudnia w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się Targi Edukacyjne  „Mój start w przyszłość”. Siedemnaście uczelni i szkół wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego zaprezentowało swoją bazę edukacyjną tegorocznym maturzystom. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z ekspertami Okręgowej Komisji Edukacyjnej: panem Andrzejem Spilkowskim i panią Marią Pająk-Majewską.

Uczniowie klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartych technikum wysłuchali prezentacji zaproszonych gości oraz mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami instytucji edukacyjnych państwowych i prywatnych. Eksperci OKE omówili przebieg egzaminu oraz zaprezentowali wykłady dotyczące matury z języka polskiego i matematyki.

Poszczególne grupy uczniów brały także udział w warsztatach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Bydgoszczy, Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z wszystkich klas o nachyleniu psychologicznym, filologiczno-prawnym i grupa z kl. 2 o nachyleniu bussines english.

Targi Edukacyjne to ważne przedsięwzięcie mające na celu zapoznanie uczniów z ofertą szkół wyższych, pokazanie alternatywnych ścieżek rozwoju osobistego i możliwości dalszego kształcenia. Za zaplanowanie i przygotowanie dnia spotkań z uczelniami wyższymi byli odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji szkoły, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom, którzy pomagali przy organizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

Mój start w przyszłość

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE