SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Ubezpieczenie młodzieży

w roku szkolnym 2020/2021

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM ORAZ POZOSTAŁE KLASY

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

    ZESPÓŁ SZKÓŁ          W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

Mają dużą wiedzę o antyku

Mają dużą wiedzę o antyku

 

Uczennice klasy II c LO: Sara Cienguszewska, Dominika Kantorska, Julia Ratajewska, Wiktoria Karzycka i Jagoda Zarychta w roku szkolnym 2017/2018 brały udział konkursie wojewódzkim „Liga starożytnicza”, za który otrzymały certyfikaty potwierdzające zaliczenie z wyróżnieniem zajęć kończących się testem podsumowującym.

 

„Liga starożytnicza”, organizowana przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundację Traditio Europae, to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej.

 

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywały się w jedną sobotę każdego miesiąca od października do maja (z wyjątkiem grudnia). Zajęcia warsztatowe i wykłady były prowadzone przez pracowników wyższych uczelni i wymagały od uczniów przygotowania materiałów z historii i literatury na poziomie rozszerzonym. Opiekunem dziewczyn z Zespołu Szkół w Mogilnie była pani Renata Lepsza.

 

13 czerwca 2018