13 czerwca 2018

Mają dużą wiedzę o antyku

 

Uczennice klasy II c LO: Sara Cienguszewska, Dominika Kantorska, Julia Ratajewska, Wiktoria Karzycka i Jagoda Zarychta w roku szkolnym 2017/2018 brały udział konkursie wojewódzkim „Liga starożytnicza”, za który otrzymały certyfikaty potwierdzające zaliczenie z wyróżnieniem zajęć kończących się testem podsumowującym.

 

„Liga starożytnicza”, organizowana przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundację Traditio Europae, to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej.

 

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywały się w jedną sobotę każdego miesiąca od października do maja (z wyjątkiem grudnia). Zajęcia warsztatowe i wykłady były prowadzone przez pracowników wyższych uczelni i wymagały od uczniów przygotowania materiałów z historii i literatury na poziomie rozszerzonym. Opiekunem dziewczyn z Zespołu Szkół w Mogilnie była pani Renata Lepsza.

 

Mają dużą wiedzę o antyku

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE