15 stycznia 2021

Marszałkowskie stypendia dla najzdolniejszych uczniów

 

Szesnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie zostało beneficjentami marszałkowskich programów stypendialnych: „Humaniści na start!” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”.

W ramach stypendium „Humaniści na start!” o wsparcie mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzyma 400 uczniów z regionu. Wśród stypendystów jest 48 uczniów podstawówek oraz 352 licealistów. Do tego grona należy czworo uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie: Julia Kwiatkowska, Weronika Kobielska, Arkadiusz Niedziela i Jędrzej Wolski.

Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę).

Program stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów ze szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia.

W gronie wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Weronika Bauza, Jakub Bień, Bartłomiej Bonkowski, Żaneta Brzustowska, Dominika Dołyk, Maciej Grzybowski, Norbert Leśniewski, Jakub Modrzejewski, Szymon Nowakowski, Barbara Rydwelska, Remigiusz Szmyt, Wojciech Wasilewski.

Prymusi otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysiące złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę).

 

 

 

Marszałkowskie stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE