19 października 2017

Matematyka w rytmie muzyki
 

 

17 października 2017 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Święty Marcin 87 w Poznaniu grupa młodzieży z klasy I b LO o nachyleniu  politechnicznym  uczestniczyła w  wykładzie  popularnonaukowy „Matematyka w rytmie muzyki”.

Wykład jest elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem jest ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi – na pozór – dziedzinami. Spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone było pewnym szczególnym ciągom liczb naturalnych, które można odnaleźć w rytmie wielu dzieł stworzonych przez współczesnych kompozytorów. Pokazano w jaki sposób obliczanie największego wspólnego dzielnika dwóch ustalonych liczb naturalnych związane jest rytmem występującym w wielu kompozycjach .

Wykład ,,Matematyka w rytmie muzyki” jest efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu byli: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Maciej Grześkowiak (UAM),  mgr Piotr Sołkowicz (AM). 

Wyjazd zorganizowała p. Małgorzata Jaszcz, nauczyciel matematyki.

 

Matematyka w rytmie muzyki

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE