27 marca 2024

Zespół Szkół w Mogilnie już po raz kolejny stał się częścią międzynarodowego, prestiżowego wydarzenia, jakim jest Europejski Festiwal Łaciny i Greki.

 

            Ideę festiwalu stanowi popularyzacja i utrwalanie dziedzictwa starożytnych Grecji i Rzymu, stanowiących fundament kulturowej tożsamości Europy. Co roku w siedzibie organizatora w Lyonie we Francji wybierane jest jedno z wybitnych dzieł antycznych twórców i na nim koncentrują się festiwalowe wydarzenia. W tym roku wybór padł na komedię Arystofanesa pt. ,,Sejm kobiet”. 22 marca 2024 r. Zespół Szkół w Mogilnie, razem z innymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi, także spoza Europy, przystąpił do międzynarodowego, publicznego czytania fragmentów ,,Sejmu kobiet”. Czytaniu towarzyszyła też wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym pt. ,,Kobiety starożytnej w Grecji”, który został w naszej szkole zorganizowany również w ramach festiwalu.

 

            Czytanie odbyło się w szkolnej auli w obecności zebranej widowni. Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniew Grzechowski oficjalnie otworzył wydarzenie, zwracając uwagę między innymi na wartość upowszechniania wiedzy na temat naszych kulturowych korzeni. Następnie pan Piotr Perzyna wygłosił krótki wykład na temat Arystofanesa i jego twórczości, koncentrując się zwłaszcza na ,,Chmurach”, które stanowią lekturę obowiązkową dla uczniów realizujących język polski na poziomie rozszerzonym. Potem pani Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz wprowadziła do lektury ,,Sejmu kobiet”, przybliżając między innymi fabułę, a także najważniejsze tropy interpretacyjne utworu. Po tej wstępnej części nastąpiło czytanie arcydzieła komediowego Arystofanesa. Lektorzy wykazali się dużym talentem recytatorsko-aktorskim, a byli to (w kolejności występowania): Amelia Szymańska  kl. IIIC LO, Jagoda Jarlaczyk z kl. IIIA LO, Zofia Koziej z kl. IIIC LO, Joanna Kubasik z kl. IA LO, Borys Furtak z k;. ITG i Igor Kędzierski z kl. IITE. Na zakończenie pani Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz odczytała jedną z partii chóru w języku oryginału, tj. w języku starogreckim. Uczniów przygotowali nauczyciele p. Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz i p. Piotr Perzyna. Nad prezentacjami multimedialnymi, nagłośnieniem i nagraniem czuwali uczniowie klasy II TIA – Grzegorz Budniak i Piotr Bartkowiak. Funkcję fotografa pełniła uczennica Julia Twarużek  z kl. IIA LO.

           

            Po występie Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie wręczył podziękowania i upominki zaangażowanym w  wydarzenie uczniom, a także nagrodził uczestników wspomnianego szkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Kobiety starożytnej Grecji”. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsc ex aequo: Amelia Rogala kl. IVB LO i Marcelina Czarnik kl. V ER, II miejsce: Wiktoria Jasieniecka kl. IIIC LO, III miejsce: Maja Owczarzak kl. ITER, wyróżnienia: Lena Kruk kl. I TER i Karolina Szajda kl. IIIC LO. Gratulujemy talentu i wspaniałych prac.

 

            Wideorelację ze wszystkich opisanych wyżej wydarzeń, przygotowaną przez p. Marka Kwiatkowskiego można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=pvL6dQjr4iM

Razem byliśmy częścią ciekawego i ważnego wydarzenia! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Festiwal Łaciny i Greki w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE