10 czerwca 2019

Międzyszkolny konkurs „Ile wiemy o pieniądzu”

 

7 czerwca 2019 roku po raz pierwszy w Zespole Szkół w Mogilnie zorganizowano Międzyszkolny konkurs „Ile wiemy o pieniądzu”. Celem konkursu było m.in. rozbudzanie zainteresowań wiedzą z dziedziny ekonomii, w szczególności wiedzą o pieniądzu oraz uświadomienie uczniom znaczenia pieniądza w życiu gospodarczym.

 

Przedsięwzięcie to było zorganizowane przy współudziale Narodowego Banku Polskiego oddział w Bydgoszczy, który ufundował trzy główne nagrody – srebrne kolekcjonerskie monety.

 

 Do współzawodnictwa włączyły się zespoły z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, Szkoły Podstawowej we Wronowach, gimnazjum i szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Dąbrowie.

Zmagania konkursowe poprzedził wykład pani Anny Hybiak – przedstawiciela NBP, która przybliżyła uczestnikom znaczenie banku centralnego oraz roli, jaką pełni w gospodarce.

 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się  z 30 pytań  z historii pieniądza i jego roli w życiu gospodarczym.

 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie w składzie Adam Hamerliński, Bartłomiej Gazdulski, Adam Szydzik. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej we Wronowach w składzie: Aleksandra Piskorz, Adrianna Sieradzka, Mateusz Starczewski.Trzecie miejsce zajęła drużyna z gimnazjum z Zespołu Szkół w Dąbrowie w składzie: Katarzyna Kotlarek, Błażej Heinich, Arkadiusz Pietruszewski. Ponadto w konkursie uczestniczyli Igor Jarecki, Arkadiusz Niedziela z gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie oraz Wojtal Emil, Witulski Kacper, Jankiewicz Dominik ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Dąbrowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Konkurs zorganizowali pani Magdalena Kopeć-Bernaciak oraz pan Marcin Wietrzykowski nauczyciele przedmiotów ekonomicznych. Za obsługę fotograficzną odpowiadali Weronika Konieczka i Kacper Janikowski z kl. 1 TI/TOR.

 

Międzyszkolny konkurs „Ile wiemy o pieniądzu”

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE