ZAPOTRZEBOWANIE

NA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Uczniom klas trzecich gimnazjów i ósmych szkół podstawowych pragnących podjąć naukę w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół w Mogilnie przedstawiamy wykaz pracodawców - zakładów pracy gotowych podjąć współpracę w zakresie kształcenia ucznia po gimnazjum i szkole podstawowej jako młodocianego pracownika. Prosimy o skopiowanie linka i wklejenie go
w okno własnej przeglądarki internetowej.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą. Pomożemy nawiązać kontakt z potencjalnym pracodawcą.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE