08 marca 2018

Mogileńscy ekonomiści to prawdziwi profesjonaliści

 

 

Zespół Szkół w Mogilnie realizuje w roku szkolnym 2017/2018 projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+. Jego głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom jak najlepszej jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w mobilnościach edukacyjnych, tak, aby jak najefektywniej przygotować ich do wejścia na rynek pracy jako przyszłych profesjonalnych pracowników, których kompetencje zostaną wysoko ocenione przez pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicznego: Natalia GałgańskaMarta GórnaWeronika JanowskaKonrad KopinskiAgata KotlarzMarta KuchtaWojciech KwapichNatalia SulińskaMateusz Szczesny oraz Marta Wahl przebywali przez dwa tygodnie w Niemczech, gdzie odbyli staże zawodowe.

Program pobytu, opracowany przez partnera projektu – Vitalis, z siedzibą w Schkeuditz we współpracy z Zespołem Szkół w Mogilnie, zagwarantował młodym stażystom poszerzenie zdobytych wcześniej umiejętności. Praca w biurze, w firmie Projekt Korekt w Lipsku, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i wypełniania dokumentacji ekonomicznej, okazała się dla młodych Polaków niezwykle ciekawa, a kontakt ze środowiskiem międzynarodowym pozwolił na doskonalenie komunikacji w mowie i piśmie, w języku niemieckim oraz angielskim.

Za niezwykle bogaty należy również uznać niewątpliwie program krajo- oraz kulturoznawczy. Przewodnicy przybliżyli gościom z Polski historię, geografię oraz kulturę Lipska, Berlina oraz Drezna. Młodzieży zapewniono wiele ciekawych atrakcji, m. in.: Muzeum Figur Woskowych (Madame Tussauds), Akwarium (AquaDom) w Berlinie, Park Trampolinowy (Trampolinpark) w Lipsku.

Potwierdzenie realizacji mobilności zagranicznych stanowi stosowna dokumentacja, tzw. ECVET, czyli porozumienie o programie zajęć wraz z kartą oceny stażysty, programem praktyk oraz wykazem jednostek efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika przed rozpoczęciem staży, zaświadczenia potwierdzające odbyte praktyki, wystawione przez pracodawcę oraz przez instytucję przyjmującą, Europass-Mobilność.

– Uczestnicy projektu mieli doskonałą okazję, aby sprawdzić się w tym, co ich szczególnie inetresuje, w czym są naprawdę dobrzy. Kreatywne podejście do wykonywanych czynności, rozwiązywania zadań, umiejętność myślenia krytycznego to cechy ludzi sukcesu, ambitnie dążących do rozwoju, pożądane i wysoko cenione przez dzisiejszych pracodawców. I takimi ludźmi mogą bez wątpienia nazwać się młodzi ekonomiści z Zespołu Szkół w Mogilnie, którzy są dumni, ponieważ uczęszczają do szkoły sukcesu, przyszłości, nastawionej na edukację spersonalizowaną, szkoły, która potrafi kształcić profesjonalistów, czego dowodem są chociażby najwyższe wyniki osiągnięte przez stażystów – powiedział Paweł Zbytniewski – autor projektu, jego koordynator, opiekun młodzieży podczas pobytu w Niemczech.

 

 

Mogileńscy ekonomiści to prawdziwi profesjonaliści

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE