SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Mogileńscy ekonomiści to prawdziwi profesjonaliści

Mogileńscy ekonomiści to prawdziwi profesjonaliści

 

 

Zespół Szkół w Mogilnie realizuje w roku szkolnym 2017/2018 projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+. Jego głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom jak najlepszej jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w mobilnościach edukacyjnych, tak, aby jak najefektywniej przygotować ich do wejścia na rynek pracy jako przyszłych profesjonalnych pracowników, których kompetencje zostaną wysoko ocenione przez pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Uczniowie klasy IV Technikum Ekonomicznego: Natalia GałgańskaMarta GórnaWeronika JanowskaKonrad KopinskiAgata KotlarzMarta KuchtaWojciech KwapichNatalia SulińskaMateusz Szczesny oraz Marta Wahl przebywali przez dwa tygodnie w Niemczech, gdzie odbyli staże zawodowe.

Program pobytu, opracowany przez partnera projektu – Vitalis, z siedzibą w Schkeuditz we współpracy z Zespołem Szkół w Mogilnie, zagwarantował młodym stażystom poszerzenie zdobytych wcześniej umiejętności. Praca w biurze, w firmie Projekt Korekt w Lipsku, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i wypełniania dokumentacji ekonomicznej, okazała się dla młodych Polaków niezwykle ciekawa, a kontakt ze środowiskiem międzynarodowym pozwolił na doskonalenie komunikacji w mowie i piśmie, w języku niemieckim oraz angielskim.

Za niezwykle bogaty należy również uznać niewątpliwie program krajo- oraz kulturoznawczy. Przewodnicy przybliżyli gościom z Polski historię, geografię oraz kulturę Lipska, Berlina oraz Drezna. Młodzieży zapewniono wiele ciekawych atrakcji, m. in.: Muzeum Figur Woskowych (Madame Tussauds), Akwarium (AquaDom) w Berlinie, Park Trampolinowy (Trampolinpark) w Lipsku.

Potwierdzenie realizacji mobilności zagranicznych stanowi stosowna dokumentacja, tzw. ECVET, czyli porozumienie o programie zajęć wraz z kartą oceny stażysty, programem praktyk oraz wykazem jednostek efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika przed rozpoczęciem staży, zaświadczenia potwierdzające odbyte praktyki, wystawione przez pracodawcę oraz przez instytucję przyjmującą, Europass-Mobilność.

– Uczestnicy projektu mieli doskonałą okazję, aby sprawdzić się w tym, co ich szczególnie inetresuje, w czym są naprawdę dobrzy. Kreatywne podejście do wykonywanych czynności, rozwiązywania zadań, umiejętność myślenia krytycznego to cechy ludzi sukcesu, ambitnie dążących do rozwoju, pożądane i wysoko cenione przez dzisiejszych pracodawców. I takimi ludźmi mogą bez wątpienia nazwać się młodzi ekonomiści z Zespołu Szkół w Mogilnie, którzy są dumni, ponieważ uczęszczają do szkoły sukcesu, przyszłości, nastawionej na edukację spersonalizowaną, szkoły, która potrafi kształcić profesjonalistów, czego dowodem są chociażby najwyższe wyniki osiągnięte przez stażystów – powiedział Paweł Zbytniewski – autor projektu, jego koordynator, opiekun młodzieży podczas pobytu w Niemczech.

 

 

08 marca 2018