21 czerwca 2018

Można pomylić z prawdziwością

 

5 czerwca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie z klasy I b LO o nachyleniu politechnicznym brali udział w wykładzie na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Był to kolejny i jednocześnie ostatni w tym roku szkolnym wykład dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem”.

 

Pan dr Andrzej Wójtowicz, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład zatytułowany „Można pomylić z prawdziwością – najnowsze osiągnięcia w dziedzinie widzenia komputerowego”.

 

Naukowiec zwrócił uwagę, że przez ostatnie lata byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju wielu dziedzin sztucznej inteligencji. Dzięki najnowszym wynikom w obszarze uczenia maszynowego oraz widzenia komputerowego możemy coraz sprytniej manipulować obrazem wideo i towarzyszącym mu dźwiękiem. Podczas wykładu uczniowie zobaczyli, jak osiągnięcia z ostatnich trzech lat mogą wpłynąć na produkcję i rozprzestrzenianie tzw. fake news, w szczególności w mediach społecznościowych.

 

Wykłady popularnonaukowe dla młodzieży odbywają się w ramach projektu „Potęga matematyki 2017” współfinansowanego przez Miasto Poznań, a realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Po wykładzie młodzież w towarzystwie studentów WMiI zwiedziła Wydział.

 

Wyjazd zorganizowała  pani Małgorzata Jaszcz – nauczyciel matematyki Zespole Szkół w Mogilnie.

 

Można pomylić z prawdziwością

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE