03 lipca 2017

Ukończyłeś Zasadniczą Szkołę Zawodową i nie wiesz co dalej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Podejmij naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej (organ prowadzący: Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Bydgoszczy)

Nauka trwa: 4 semestry (dla absolwentów ZSZ aktualnie obowiązującej podstawy programowej);

 

Wymagane dokumenty:

 

Wnioski (podania) o przyjęcie do szkoły: do 31 VII 2017

Wpisowe: 50 PLN (nie podlega zwrotowi)

 

2 zdjęcia legitymacyjne

 

Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Wysokość czesnego: 100 zł / na miesiąc

 

Nabór do Mogileńskiej Szkoły Realnej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE