24 października 2023

Jednym z organów odpowiedzialnych za życie szkoły jest Rada Samorządu Uczniowskiego, czyli grupa uczniów reprezentująca swoje koleżanki i kolegów. Samorząd uczniowski współpracuje z innymi organami szkoły przy realizacji jej zadań wynikających ze Statutu i planu pracy na dany rok szkolny, przekazuje opinie i potrzeby uczniów pozostałym organom, współorganizuje życie kulturalne i sportowe, akcje wolontariatu itp. Na końcu września br.  w naszej szkole przeprowadzona została kampania wyborcza, której uwieńczeniem były wybory nowych członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Komisję wyborczą czuwającą nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem wyborów stanowili uczniowi uczniowie klasy V TBD: Kornelia Dobrzeniecka, Jagoda Dominiczak, Mateusz Drzazgowski, Agata Gryboś, Maciej Suszek i Mikołaj Wietrzykowski.

 

Wybrani głosami uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego objęli następujące stanowiska:

przewodniczący: Jagoda Jarlaczyk (III A LO), Borys Furtak (I TG)

rzecznik praw ucznia: Jagoda Kujawa (II A LO)

sekretarz: Maria Nowacka (III A LO)

sekcja sportowa: Amelia Szymańska (III C LO), Amelia Marciniszyn (III C LO), Izabela Tuszyńska (III C LO)

sekcja porządkowa: Zofia Adamska (II TE), Inga Superczyńska (II TBD)

sekcja kreatywna: Joanna Kubasik (I A LO)

fotograf: Igor Kędzierski (II TE).

 

Członkom świeżo powołanego samorządu gratulujemy i życzymy, by praca na rzecz społeczności szkolnej przynosiła im wiele satysfakcji i by nie opuszczały ich zapał, kreatywność i energia, z którymi zaczęli już podejmować pierwsze zadania i inicjatywy. Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy, by życzliwie wspierali swoich przedstawicieli, korzystali z efektów ich pracy organizacyjnej, a w razie potrzeby zwracali się także ze swoimi problemami, pytaniami, pomysłami itp.

 

NOWA RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROZPOCZYNA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE