19 marca 2020
Nowe media nie mają przed nimi tajemnic
 
#zsmogilno #uam
 
 
 
Grupa czterdziestu dwóch uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie 6 marca br.  wzięła udział w konferencji naukowej „Media i konteksty” zorganizowanej przez Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie odwiedziła zabytkowy budynek Collegium Maius, by wziąć udział w wykładach przygotowanych dla licealistów przez studentów I roku 2. stopnia filologii polskiej ze specjalności dziennikarstwo i PR. Organizatorem przedsięwzięcia z ramienia uczelni była pani profesor UAM dr hab. Agnieszka Kula, kierowniczka zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa działającego w Instytucie Filologii Polskiej.
 
Uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają hasztagi w komunikacji sieciowej, jak ważna jest mowa ciała w mediach (zarówno z perspektywy polskiej jak i chińskiej), dlaczego filmy commentary cieszą się coraz większą popularnością, a także co to jest clickbait. Prelegenci przeanalizowali zabiegi chętnie wykorzystywane przez nowe media. Omówili sposoby na przyciąganie uwagi odbiorcy, zwiększanie zasięgów posta czy budowanie autorytetu. Konferencja odbywała się w salonie Mickiewicza, czyli miejscu, w którym organizowane są np. rady wydziału.
 
Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie mogła zobaczyć, jak wygląda nauka na uczelni wyższej i czym zajmują się studenci filologii polskiej, którzy chcą kształcić się w zakresie dziennikarstwa oraz kreowania wizerunku. Dodatkowo uczniowie mieli okazję do uczestniczenia w dyskusjach związanych z prezentowanymi zagadnieniami.
 
Dopełnieniem dnia był udział w seansie filmowym. Młodzież obejrzała premierowy film Jana Komasy pt.: Sala samobójców. Hejter, który również dotyczył zagadnień związanych z mediami społecznościowymi, hejtem i zagrożeniami, jakie czyhają na użytkowników internetu.
 
Organizatorem wyjazdu była pani Kinga Gąska, a opiekunami pani Iwona Ciesielska i pan Marek Kwiatkowski, który zadbał o oprawę foto-video wycieczki.
 

 

Nowe media nie mają przed nimi tajemnic

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE