15 października 2022

13 października 2022 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski otrzymał z rąk Starosty Mogileńskiego pana Tomasza Krzesińskiego i dyrektora Powiatowego Centrum Oświatowego pana Mariusza Pisuły list gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika między innymi za wysokie wyniki osiągnięte przez uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie podczas tegorocznych matur. Natomiast w godzinach porannych w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Uroczystość prowadzili Nicola Banaszak (IV b LO) i Hubert Rybczyński (III b LO) z Rady Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym świętem dla wszystkich osób związanych z procesem kształcenia, tj. dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

 

W tym roku szkolnym jubileusze 40-lecia pracy zawodowej obchodzili pan Andrzej Konieczka i pan Kazimierz Łaganowski. Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i zadedykowano występy artystyczne.

 

Podczas uroczystego apelu pan Zbigniew Grzechowski nagrodził Nagrodą Dyrektora Szkoły nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednocześnie dyrektor poinformował, że Nagrodę Starosty Powiatu Mogileńskiego otrzymały pani Renata Lepsza, pani Edyta Kończal i pani Kinga Gąska.

 

Następnie uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej program artystyczny. W montażu słowno-muzycznym uczniowie podziękowali nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły za trud włożony w szerzenie wiedzy, kształtowanie postaw, osobowości i charakterów. Młodzież podkreśliła również, że Zespół Szkół stał się marką rozpoznawalną w regionie i daje możliwość wszechstronnego rozwoju pasji i talentów – począwszy od licznych programów stypendialnych, sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, edukacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych po udział w kampaniach społecznych czy rozrywkowych programach telewizyjnych.

 

Do recytacji, występów tanecznych i wokalnych zaangażowali się: Jagoda Kujawa (I a LO), Amelia Włodarska (I a LO), Antonina Wojtczak (I a LO), Maja Ratka (I c LO), Julia Gawron (II c LO), Tina Skowron (II c LO), Wiktor Sielecki (I c LO), Iza Tuszyńska (II c LO), Amelia Marciniszyn (II c LO), Weronika Kukurenda (I a LO), Bartosz Owczarzak (I a LO). Grupę taneczną tworzyły: Maria Nowacka (II a LO), Łukasz Smorczyński (III TE/TBD), Jagoda Jarlaczyk (II a LO), Katarzyna Pryka (II a LO), Kornelia Nowakowska (II a O), Julia Twarużek (I a LO), Jagoda Kujawa (I a LO), Marika Dziurzyńska (II d LO), Magdalena Nawrocka (I c LO). Za obsługę techniczną odpowiadali: Grzegorz Budziak (I TIa), Piotr Bartkowiak (I TIa), Jakub Burzyński (IV TIG), Wojciech Wilak (IV TIG) pod kierunkiem pana Marcina Króla.

 

Całą uroczystość przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół w Mogilnie pani Magdalena Wietrzykowska i pan Piotr Perzyna.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE