SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2022 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski otrzymał z rąk Starosty Mogileńskiego pana Tomasza Krzesińskiego i dyrektora Powiatowego Centrum Oświatowego pana Mariusza Pisuły list gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika między innymi za wysokie wyniki osiągnięte przez uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie podczas tegorocznych matur. Natomiast w godzinach porannych w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Uroczystość prowadzili Nicola Banaszak (IV b LO) i Hubert Rybczyński (III b LO) z Rady Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej jest ważnym świętem dla wszystkich osób związanych z procesem kształcenia, tj. dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

 

W tym roku szkolnym jubileusze 40-lecia pracy zawodowej obchodzili pan Andrzej Konieczka i pan Kazimierz Łaganowski. Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i zadedykowano występy artystyczne.

 

Podczas uroczystego apelu pan Zbigniew Grzechowski nagrodził Nagrodą Dyrektora Szkoły nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednocześnie dyrektor poinformował, że Nagrodę Starosty Powiatu Mogileńskiego otrzymały pani Renata Lepsza, pani Edyta Kończal i pani Kinga Gąska.

 

Następnie uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej program artystyczny. W montażu słowno-muzycznym uczniowie podziękowali nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom szkoły za trud włożony w szerzenie wiedzy, kształtowanie postaw, osobowości i charakterów. Młodzież podkreśliła również, że Zespół Szkół stał się marką rozpoznawalną w regionie i daje możliwość wszechstronnego rozwoju pasji i talentów – począwszy od licznych programów stypendialnych, sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, edukacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych po udział w kampaniach społecznych czy rozrywkowych programach telewizyjnych.

 

Do recytacji, występów tanecznych i wokalnych zaangażowali się: Jagoda Kujawa (I a LO), Amelia Włodarska (I a LO), Antonina Wojtczak (I a LO), Maja Ratka (I c LO), Julia Gawron (II c LO), Tina Skowron (II c LO), Wiktor Sielecki (I c LO), Iza Tuszyńska (II c LO), Amelia Marciniszyn (II c LO), Weronika Kukurenda (I a LO), Bartosz Owczarzak (I a LO). Grupę taneczną tworzyły: Maria Nowacka (II a LO), Łukasz Smorczyński (III TE/TBD), Jagoda Jarlaczyk (II a LO), Katarzyna Pryka (II a LO), Kornelia Nowakowska (II a O), Julia Twarużek (I a LO), Jagoda Kujawa (I a LO), Marika Dziurzyńska (II d LO), Magdalena Nawrocka (I c LO). Za obsługę techniczną odpowiadali: Grzegorz Budziak (I TIa), Piotr Bartkowiak (I TIa), Jakub Burzyński (IV TIG), Wojciech Wilak (IV TIG) pod kierunkiem pana Marcina Króla.

 

Całą uroczystość przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół w Mogilnie pani Magdalena Wietrzykowska i pan Piotr Perzyna.
15 października 2022