14 lutego 2019

Anna Tkacz i Marta Szeszycka reprezentują Zespół Szkół w Mogilnie na  zawodach II stopnia Olimpiady Języka Rosyjskiego w Toruniu

30 listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się etap szkolny  50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zasadniczym celem OJR jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego oraz zainteresowanie uczniów dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym Rosji i Polski.

 

 W zawodach I stopnia udział wzięli uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce języka rosyjskiego-przedstawiciele klas: I a LO (Kacper Kukurenda), klasy I c LO (Natalia Paluszyńska, Anna Tkacz), klasy II b LO (Honorata Nowak), klasy II c LO (Nina Bosak), klasy III a LO (Marta Szeszycka i Sandra Kraska). Uczestnicy zostali wyłonieni przez nauczycieli języka rosyjskiego, p. Alicję Riedel i p. M. Zastawną spośród uczniów realizujących naukę tego przedmiotu.

 

Decyzją Komitetu Okręgowego OJR  do  zawodów  II stopnia, które odbędą się w Toruniu w dniu 2 marca 2019, zakwalifikowały się Anna Tkacz – uczennica klasy I c LO i Marta Szeszycka –uczennica III klasy LO.

 Zawody okręgowe składają się z części pisemnej i ustnej. Sprawdzian pisemny ma formę testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy realioznawczej. W części ustnej natomiast obowiązuje wypowiedź na jedno z wylosowanych przez uczestnika 15 zagadnień, które wchodzi w skład tematyki olimpiady.

 

Opiekę nad uczennicami przygotowującymi się do zawodów II stopnia sprawuje nauczyciel języka rosyjskiego p. Alicja Riedel.

 

Olimpiada Języka Rosyjskiego w Toruniu

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE