10 czerwca 2024

5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się etap okręgowy X edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Zespół Szkół w Mogilnie reprezentował Wiktor Radzikowski z klasy III d LO.

 

Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum musieli zmierzyć się z testem z wiedzy obejmującej lata 70. i 80. XX wieku. Celem tej olimpiady już od dziesięciu lat jest budowanie tożsamości narodowej wśród młodzieży szkół średnich poprzez podniesienie poziomu znajomości historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju.

 

Do etapu okręgowego z Zespołu Szkół w Mogilnie został zakwalifikowany także Maksymilian Nowak z klasy III d LO, ale z przyczyn zdrowotnych nie mógł przystąpić do testu.

 

Opiekunem uczniów w tej olimpiadzie była ich nauczycielka historii pani Renata Lepsza.

 

 

 

Olimpiada Solidarności

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE