20 listopada 2017

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

W dniu 16 listopada 2017 roku w całej Polsce odbyły się eliminacje okręgowe III edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie wzorem lat ubiegłych uczestniczyli w eliminacjach, które odbyły się w Koninie.

W tym etapie Olimpiady mogli brać udział uczniowie Technikum w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik handlowiec, a także technicy administracji, księgarstwa oraz rachunkowości, którzy zakwalifikowali się na podstawie przeprowadzonych eliminacji szkolnych. Najlepsi z uczestników, którzy dotrą do finału ogólnopolskiego, mają szansę na zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Z Zespołu Szkół w Mogilnie w zawodach okręgowych uczestniczyli Weronika Janowska, Weronika Jańczak, Karolina Kufel, Weronika Wańkowicz, Konrad Kopinski z klasy czwartej  oraz Szymon Łukowski i Dominik Głowski z klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego. Podczas zawodów uczestnicy w ciągu 75 minut rozwiązywali test przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady. Pytania testowe związane były z tematem głównym tegorocznej edycji „Bankowość – miejsce i rola w gospodarce rynkowe” oraz z zagadnieniami występującymi w programie szkół ekonomicznych i handlowych. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Emilia Jankowska- Banaś, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE