III c

III b

III a

IV TI/TOR

III c

II e

III TD/TI

II c

II b

I b

III TI

II TD/TE

I TI/TD

I TI

II d

II c

II b

II a

I TI/TOR

I a

III a

IV TE/TD

II TI/TOR

III b

II a

III TE

I d

I c

I b 

PLAN LEKCJI 

I a

02 lutego 2017

.

 

 

 

pLAN LEKCJI

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE