14 listopada 2017

Pamięć cenniejsza niż złoto

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie wydało album Pamięć cenniejsza niż złoto. Zespół Szkół w Mogilnie, który jest fotograficznym zapisem życia szkoły na przestrzeni siedemdziesięciu lat.

 Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się monografia pt.: Zespół Szkół w Mogilnie dawniej i dziś. 1946-2016 wydana w ubiegłym roku z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły, skłoniło członków Stowarzyszenia do przygotowania kolejnej publikacji.

W albumie znalazły się wybrane momenty z życia uczniów, nauczycieli, pracowników, którzy przez lata tworzyli Zespół Szkół w Mogilnie i zapisali się na kartach historii tej szkoły. Obiektyw aparatu pozwolił utrwalić niepowtarzalne wydarzenia, wskazać na ciągłość tradycji, ale też pokazać zachodzące na przestrzeni lat zmiany.

Myślimy, że wyjątkowość i magia starej i tej nowszej fotografii pozwoli ocalić od zapomnienia chwile, przeżycia i emocje ze szkolnej ławy, ze spotkań po latach, które nie zawsze jest w stanie przechować tak nietrwała ludzka pamięć – powiedział pan Piotr Perzyna, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie.

Wydanie albumu zostało dofinansowane ze środków Powiatu Mogileńskiego.

 

 

Domyślny tytuł artykułu.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE