SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Paweł Zbytniewski rzeczoznawcą Ministra Edukacji Narodowej

Paweł Zbytniewski rzeczoznawcą Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska powołała germanistę z Zespołu Szkół w Mogilnie pana Pawła Zbytniewskiego na rzeczoznawcę ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego, zajmującego się przygotowaniem recenzji. Wpisanie na ministerialną listę rzeczoznawców, liczącą około 30 ekspertów z całego kraju, poprzedzone było zapoznaniem się m.in. z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, zrzeszającego wybitnych specjalistów z zakresu dydaktyki języków obcych.

W dokumencie tym, podpisanym przez prof. dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj, przewodniczącą wspomnianego stowarzyszenia naukowego, czytamy m.in. takie słowa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z satysfakcją rekomenduje kandydaturę Pana Pawła Zbytniewskiego do tytułu rzeczoznawcy ds. podręczników do nauki języka niemieckiego, zajmującego się opracowywaniem opinii metodyczno-merytorycznych […] Bogate doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne Pana Zbytniewskiego w pełni uzasadnia ubieganie się o tytuł rzeczoznawcy ds. podręczników i jest gwarantem rzetelności i fachowości oceny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do nauki języka niemieckiego na różnych etapach nauczania i do różnego odbiorcy.

Wręczenia rekomendacji dokonała podczas dorocznej, wrześniowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr hab. Małgorzata Bielicka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Minister Edukacji Narodowej doceniła bardzo wysokie osiagnięcia dydaktyczno-naukowe Pawła Zbytniewskiego, który jest autorem publikacji z zakresu dydaktyki języka niemieckiego jako obcego, uczestnikiem licznych szkoleń związanych z glottodydaktyką, w kraju oraz za granicą, certyfikowanym tutorem. Ponadto występuje na konferencjach naukowo-dydaktycznych, podczas których wygłasza referaty oraz prowadzi warsztaty dla nauczycieli języków obcych, angażuje się w realizację różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach Programów: Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci, Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+,  jest autorem  i koordynatorem projektów mobilności edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego realizowanych na zasadach Programu Erasmus+, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

- Moja praca polega przede wszystkim na dokładnej analizie podręczników, które na podstawie sporządzonych opinii merytoryczno-metodycznych, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostaną dopuszczone do użytku szkolnego. Należy zadbać o ich jak najlepszą jakość, są one bowiem powszechnie używane w polskiej szkole – powiedział Paweł Zbytniewski – rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauczania języka niemieckiego.

 

12 października 2018