12 października 2018

Paweł Zbytniewski rzeczoznawcą Ministra Edukacji Narodowej

 

 

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska powołała germanistę z Zespołu Szkół w Mogilnie pana Pawła Zbytniewskiego na rzeczoznawcę ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania języka niemieckiego, zajmującego się przygotowaniem recenzji. Wpisanie na ministerialną listę rzeczoznawców, liczącą około 30 ekspertów z całego kraju, poprzedzone było zapoznaniem się m.in. z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, zrzeszającego wybitnych specjalistów z zakresu dydaktyki języków obcych.

W dokumencie tym, podpisanym przez prof. dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj, przewodniczącą wspomnianego stowarzyszenia naukowego, czytamy m.in. takie słowa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego z satysfakcją rekomenduje kandydaturę Pana Pawła Zbytniewskiego do tytułu rzeczoznawcy ds. podręczników do nauki języka niemieckiego, zajmującego się opracowywaniem opinii metodyczno-merytorycznych […] Bogate doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne Pana Zbytniewskiego w pełni uzasadnia ubieganie się o tytuł rzeczoznawcy ds. podręczników i jest gwarantem rzetelności i fachowości oceny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do nauki języka niemieckiego na różnych etapach nauczania i do różnego odbiorcy.

Wręczenia rekomendacji dokonała podczas dorocznej, wrześniowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr hab. Małgorzata Bielicka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Minister Edukacji Narodowej doceniła bardzo wysokie osiagnięcia dydaktyczno-naukowe Pawła Zbytniewskiego, który jest autorem publikacji z zakresu dydaktyki języka niemieckiego jako obcego, uczestnikiem licznych szkoleń związanych z glottodydaktyką, w kraju oraz za granicą, certyfikowanym tutorem. Ponadto występuje na konferencjach naukowo-dydaktycznych, podczas których wygłasza referaty oraz prowadzi warsztaty dla nauczycieli języków obcych, angażuje się w realizację różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach Programów: Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci, Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+,  jest autorem  i koordynatorem projektów mobilności edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego realizowanych na zasadach Programu Erasmus+, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

- Moja praca polega przede wszystkim na dokładnej analizie podręczników, które na podstawie sporządzonych opinii merytoryczno-metodycznych, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostaną dopuszczone do użytku szkolnego. Należy zadbać o ich jak najlepszą jakość, są one bowiem powszechnie używane w polskiej szkole – powiedział Paweł Zbytniewski – rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauczania języka niemieckiego.

 

Paweł Zbytniewski rzeczoznawcą Ministra Edukacji Narodowej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE