28 października 2019

Piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

 

25 października w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery przebiegającego pod hasłem ogólnopolskim: „Pasja, profesja, powołanie”. Dla uczniów klas programowo najwyższych przygotowano szereg spotkań i warsztatów.

 

            Uczniowie spotkali się z panem Krystianem Szczęsnym, członkiem zarządu firmy Zbych-Pol&Mobet. Przedstawił on zgromadzonej w auli szkolnej młodzieży własną ścieżkę kariery, przybliżył, czym zajmuje się firma Zbych-Pol&Mobet i zwrócił uwagę, jak ważna jest innowacyjność, odwaga i wytrwałe dążenie do obranych celów.

 

            Pan Rafał Śmiłowski właściciel firmy w3m.pl zaprezentował uczniom kwestie związane z prowadzeniem własnej działalności, specyfiką firmy oraz podzielił się cennymi, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi roli marketingu i reklamy we współczesnym świecie.

 

Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Bydgoszczy, który przybliżył temat związany z projektem „Eures”. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się więcej na temat europejskiego rynku pracy i zagranicznych ofert pracy. Bardzo ważnym zagadnieniem było bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę.

 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez  przedstawicieli PWSZ z Gniezna. Pani Justyna Skarzyńska i pani Kamila Pryka prowadziły warsztaty z pielęgniarstwa. Pani Adrianna Rokosik przeprowadziła zajęcia z reklamy pt.: „Marketing w życiu codziennym”. Pan Karol Ciesielski zorganizował warsztat chemiczny poszerzający wiedzę na temat związku chromu i manganu, a klasy informatyczne wzięły udział w warsztacie pt.: „Przemysł 4.0 dla informatyków”. 

 

Piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE