SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

Piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

 

25 października w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się piąty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery przebiegającego pod hasłem ogólnopolskim: „Pasja, profesja, powołanie”. Dla uczniów klas programowo najwyższych przygotowano szereg spotkań i warsztatów.

 

            Uczniowie spotkali się z panem Krystianem Szczęsnym, członkiem zarządu firmy Zbych-Pol&Mobet. Przedstawił on zgromadzonej w auli szkolnej młodzieży własną ścieżkę kariery, przybliżył, czym zajmuje się firma Zbych-Pol&Mobet i zwrócił uwagę, jak ważna jest innowacyjność, odwaga i wytrwałe dążenie do obranych celów.

 

            Pan Rafał Śmiłowski właściciel firmy w3m.pl zaprezentował uczniom kwestie związane z prowadzeniem własnej działalności, specyfiką firmy oraz podzielił się cennymi, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi roli marketingu i reklamy we współczesnym świecie.

 

Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Bydgoszczy, który przybliżył temat związany z projektem „Eures”. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się więcej na temat europejskiego rynku pracy i zagranicznych ofert pracy. Bardzo ważnym zagadnieniem było bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę.

 

Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez  przedstawicieli PWSZ z Gniezna. Pani Justyna Skarzyńska i pani Kamila Pryka prowadziły warsztaty z pielęgniarstwa. Pani Adrianna Rokosik przeprowadziła zajęcia z reklamy pt.: „Marketing w życiu codziennym”. Pan Karol Ciesielski zorganizował warsztat chemiczny poszerzający wiedzę na temat związku chromu i manganu, a klasy informatyczne wzięły udział w warsztacie pt.: „Przemysł 4.0 dla informatyków”. 

 

28 października 2019