23 października 2019

Pierwszy dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

 

21 października 2019 r. w Zespole Szkół w Mogilnie rozpoczął się Szkolny Tydzień Kariery. Uczniom klas programowo najwyższych zaproponowano szereg spotkań i warsztatów. Młodzież będzie w nich uczestniczyć przez cały tydzień.

 

Pierwszego dnia Zespół Szkół w Mogilnie gościł pana pułkownika Krzysztofa Danielewicza, który przedstawił uczniom etapy kariery zawodowej w służbach mundurowych w kraju i za granicą.

 

Pan Dominik Nowakowski, absolwent Zespołu Szkół w Mogilnie, omówił ścieżkę kariery zawodowej w branży informatycznej. Ponadto przeprowadził warsztaty z programowania dla uczniów technikum informatycznego. Równie interesujące warsztaty zrealizowane zostały pod nadzorem pani Justyny Kotolińskiej – pracownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za podzielenie się z młodzieżą istotnymi informacjami ułatwiającymi wybór przyszłej ścieżki zawodowej.

 

Pierwszy dzień Szkolnego Tygodnia Kariery

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE