11 kwietnia 2024

 

10 kwietnia Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski podpisał umowę o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie Oddziałem w Mogilnie. W imieniu Banku umowę podpisała Dyrektor Oddziału pani Marta Kozłowska.
 

W ramach współpracy Bank Spółdzielczy będzie cyklicznie przeprowadzał szkolenia dla uczniów Technikum Ekonomicznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Elementem współpracy będzie również wyróżnienie na koniec roku szkolnego najlepszego ucznia Technikum Ekonomicznego.
 

Współpraca szkoły z pracodawcami jest bardzo istotnym elementem w kształceniu przyszłych techników ekonomistów. Dzięki niej uczniowie zyskują możliwości zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

 

Podpisanie umowy o współpracy

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE