03 grudnia 2018

Podsumowanie programu Państwowej Inspekcji Pracy  

 Kultura bezpieczeństwa 

 

            Pod koniec listopada br. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała kolejną edycję programu edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa. To działanie prewencyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Celem programu jest edukacja młodzieży, która za chwilę wkroczy na rynek pracy, w zakresie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podczas gali uhonorowano 126 nauczycieli z 28 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizowali założenia programu w roku szkolnym 2017/2018. W Zespole Szkół w Mogilnie do programu przystąpili pani Małgorzata Konieczka, pani Karolina Przybylska, pan Krystian Guzik, pan Marcin Buzała, pan Marek Kwiatkowski, pan Rafał Mikołajczak oraz pan Marcin Wietrzykowski. Zaangażowani w program nauczyciele w trakcie zajęć szkolnych edukowali młodzież z dziedziny zagrożeń zawodowych. Przybliżali podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede wszystkim kształtowali wśród młodzieży pożądane postawy bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.

 

Okolicznościowy dyplom podczas gali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy pana Zbigniewa Studzińskiego odebrała pani Małgorzata Konieczka, która reprezentowała Zespół Szkół w Mogilnie podczas w tej uroczystości. 

 

Podsumowanie programu Państwowej Inspekcji Pracy    Kultura bezpieczeństwa 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE