08 lutego 2019

Poznaj swoje prawa w pracy 

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego  spotkali się 7 lutego 2019 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, aby sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i BHP w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.

 

            Konkurs jest organizowany dla szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Konkurs ten ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowywanie się do współzawodnictwa ułatwi uczniom świadome poruszanie się po rynku pracy, na który niedługo sami wkroczą.

W wyniku przeprowadzonych w Zespole Szkół w Mogilnie eliminacji szkolnych, w których  wzięło udział 69 uczniów z klasy I TE/TBD, II TE, IV TE, w etapie rejonowym ZS Mogilno reprezentowali  uczniowie Weronika Tomczak oraz Bartosz Kaźmierski  z klasy drugiej Technikum Ekonomicznego. Podczas finału każdy z uczestników musiał się zmierzyć z testem składającym się z 35 pytań. Poziom przygotowania uczniów był bardzo wysoki, więc o ostatecznych wynikach zdecydowała  dogrywka.

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie ukończyli etap okręgowy z sukcesami. Weronika zajęła drugie miejsce, natomiast Bartosz zajął czwarte miejsce. Weronika będzie reprezentować nasze województwo w finale centralnym tego konkursu, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie. Nad przygotowaniem uczniów do udziału w konkursie czuwa pan Marcin Wietrzykowski.

 

 

Poznaj swoje prawa w pracy 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE