07 czerwca 2021
Pracownia wirtualnej rzeczywistości w Zespole Szkół w Mogilnie
 
 
W ramach projektu Rozwój Kształcenia Ogólnego uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II Zespół Szkół w Mogilnie wzbogacił się o pracownię wirtualnej rzeczywistości, w której obraz sztucznej rzeczywistości stworzony jest przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega ona na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Co ciekawe, w ten sposób można przedstawiać zarówno elementy świata realnego, jak i zupełnie fikcyjnego.
 
               24 maja uczniowie Technikum Informatycznego Bartosz Dudziński, Wojciech Kasprowicz  Mikołaj Świdowski wraz z nauczycielem przedmiotów informatycznych panem Rafałem Wegnerem zaprezentowali Panu Staroście Bartoszowi Nowackiemu, Panu Wicestaroście Marianowi Mikołajczakowi oraz Dyrektorowi PCO Panu Mariuszowi Pisule możliwości wykorzystania VR w rzeczywistości szkolnej.
 
               Uczniowie zaprezentowali gościom zastosowanie VR na lekcji biologii, geografii czy chemii. Dzięki wykorzystaniu VR nie tylko można uatrakcyjnić prowadzone zajęcia, ale przede wszystkim pokazać uczniom to, czego dotąd w swoim życiu jeszcze nie widzieli.

 

Pracownia wirtualnej rzeczywistości w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE