16 grudnia 2019

Profilaktyka nowotworowa

 

29 listopada br. grupa uczniów z klasy 1 b LOP, 1 c LOG i 2 a LO z Zespołu Szkół w Mogilnie brała udział w zajęciach prowadzonych w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy młodzieży z zakresu profilaktyki oraz diagnostyki chorób nowotworowych.

 

Wykład poprowadził dr n. med. pan Tomasz Mierzwa. Omówił skalę zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce i na świecie. W naszym kraju odnotowuje się ok. 160 tys. zachorowań rocznie. Wśród mężczyzn najczęściej diagnozuje się raka płuc, natomiast wśród kobiet raka piersi. Co ważne, na pierwszym miejscu pod względem śmiertelności aktualnie wymienia się raka płuc.

 

Lekarz wskazał wiele czynników ryzyka, szczególną uwagę poświęcając tym, na które można mieć wpływ. Niezwykle istotna jest profilaktyka, regularne badania i korzystanie z programów profilaktycznych dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym. Dużą rolę odgrywa wyeliminowanie zachowań ryzykownych, w tym m.in. unikanie tytoniu, alkoholu oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

 

Po obejrzeniu filmu instruktażowego i omówieniu go przez pana doktora Tomasza Mierzwę nastąpiła druga, praktyczna część spotkania. Uczniowie na fantomach ćwiczyli umiejętność wykrywania nieprawidłowych zmian w ludzkim ciele: guzków oraz powiększonych węzłów chłonnych. Organizatorami wyjazdu były pani Agata Winkiel oraz pani Magdalena Jabłońska-Kowalska, a opiekunem pani Emilia Jankowska.

 

Profilaktyka nowotworowa

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE