POŚWIADCZENIE DYREKTORA UCZEŃ 

POŚWIADCZENIE DYREKTORA NAUCZYCIEL

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW NAUCZYCIEL

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ UCZEŃ 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NAUCZYCIEL

DEKLARACJA UCZEŃ

 ZASADY REKRUTACJI 

REALIZACJA PROJEKTU

DEKLARACJA NAUCZYCIEL

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE