SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

DEKLARACJA NAUCZYCIEL

REALIZACJA PROJEKTU

 ZASADY REKRUTACJI 

DEKLARACJA UCZEŃ

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ NAUCZYCIEL

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ UCZEŃ 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW NAUCZYCIEL

POŚWIADCZENIE DYREKTORA NAUCZYCIEL

POŚWIADCZENIE DYREKTORA UCZEŃ