05 lutego 2024

Marszałkowskie wsparcie stypendialne Prymusi Pomorza i Kujaw II adresowane jest do uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

 

W roku szkolnym 2023/2024 wsparcie trafi do ponad 700 uczniów. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy. 433 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych oraz klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, a 281 to uczniowie klas drugich i wyższych Liceum Ogólnokształcącego.

 

Wśród grona nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły- uczennica klasy pierwszej Julia Lorczak oraz uczeń klasy drugiej Piotr Janus.

 

Otrzymane stypendium z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości edukacji uczniów oraz stworzy im warunki do lepszego wykorzystania swojego potencjału. Naszym uczniom serdeczni gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

 

Prymusi Pomorza i Kujaw II

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE