03 stycznia 2023

Uczeń Zespołu Szkół w Mogilnie Jan Wędzikowski z Technikum Informatycznego otrzymał stypendium w ramach projektu Prymusi Pomorza i Kujaw.

 

Marszałkowskie wsparcie adresowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

 

W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 501 młodych. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy. 149 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 352 to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z powiatu mogileńskiego stypendium otrzyma trzech uczniów. Wśród tego grona jest uczeń Zespołu Szkół w Mogilnie Jan Wędzikowski, który uczy się w  Technikum Informatycznym.

 

Otrzymane stypendium, jak zaznacza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości edukacji oraz stworzy warunki do lepszego wykorzystania przez uczniów swojego potencjału

 

Prymusi Pomorza i Kujaw z marszałkowskimi stypendiami

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE