16 marca 2018

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

 

13 marca br. w hali Arena Toruń odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałka 622 uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych. Powiat Mogileński reprezentowało osiemnastu uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z dyrektorem szkoły panem Zbigniewem Grzechowskim.

Karolina Kufel, Jakub Rojek, Przemysław Wojtal, Szymon Czerwiec, Karolina Domachowska, Łukasz Goździcki, Szymon Łukowski, Marek Łyko, Filip Maciejewski, Daniel Mikulski, Natalia Nowak, Monika Nowicka, Emilian Rosiński, Daria Zawada, Wiktoria Barszczewska, Anna Jędro, Karolina Szablewska i Weronika Szczesna z Zespołu Szkół w Mogilnie brali udział w konferencji „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”. Podczas spotkania odbyła się także debata dotycząca korelacji między systemem kształcenia a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy.

W trakcie trwania uroczystości stypendyści podpisali umowy stypendialne. Marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczali uczniom certyfikaty za wybitne osiągnięcia edukacyjne.

Otrzymane stypendia młodzież może przeznaczyć  m. in. na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

 

 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE