09 stycznia 2023

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

 

Aż 31 uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie otrzymało stypendium Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 575 uczniów regionu. Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek.

Z naszej szkoły stypendystami zostało 31 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dzięki temu Zespół Szkół w Mogilnie znalazł się w gronie szkół z największą liczbą stypendystów w regionie.

Jak zaznacza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki – w naszym województwie od lat realizujemy projekty stypendialne adresowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II to środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin.

W tym roku szkolnym stypendia otrzymają następujący uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Marta Grodzka, Martyna Knych, Agata Antkowiak, Natalia Domachowska, Sandra Kubiak, Filip Krzyżaniak, Agata Lewandowska, Oliwia Lidmann, Natalia Marciniak, Marta Pawłowska, Małgorzata Socha, Martyna Smyl, Zofia Stablewska, Kacper Wojciechowski z technikum ekonomicznego, Adrian Staszak, Natalia Kowalska, Konrad Zakęś, Witold Czerniak, Łukasz Porowski, Julia Stachowiak, Maciej Wojciechowski, Mikołaj Wietrzykowski  z technikum budowy dróg, Bartosz Dudziński, Dominik Gołata, Kamil Grześkowiak, Mikołaj Iwasiów, Wojciech Kasprowicz z technikum informatycznego oraz Jakub Pazderski,  Amelia Lewandowska, Piotr Lewandowski, Anna Falkowska z branżowej szkoły I stopnia.

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE