31 stycznia 2019

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

 z Zespołu Szkół w Mogilnie

 

W roku szkolnym 2018/2019 aż dwudziestu uczniów z Zespół Szkół w Mogilnie zostało docenionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymali oni stypendia w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”.  

Grupa czternastu osób uczących się w zawodach ślusarz, fryzjer, fotograf i sprzedawca oraz sześciu uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk przez 10 miesięcy będzie otrzymywać stypendium.

W gronie wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Jakub Humański, Daniel Mikulski, Marek Łyko, Kacper Rychłowski, Jakub Rojek i Wojtal Przemysław z Technikum Informatycznego oraz Paweł Nawrot, Mikołaj Drożyński, Dariusz Wiśniewski, Daryna Tansiura, Agata Jabłońska, Weronika Wiśniewska, Agata Pazderska, Wiktoria Komanowska, Aleksandra Piwek, Wojciech Nawrot, Mikołaj Fojucik, Radosław Hałajczak, Jakub Kasprowicz, Mateusz Kopydłowski z Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Otrzymane w ramach stypendium marszałka województwa pieniądze młodzież będzie mogła przeznaczyć  m. in. na przygotowanie się do startu w olimpiadach i konkursach, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym w kursach e-learningowych, zakup specjalistycznego sprzętu, czyli np. komputerów, pomocy dydaktycznych, dojazdy do szkoły i na kursy. Kwota stypendium wynosi od 2000 do 5000 zł.

Tak liczna grupa beneficjentów programu „Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II” ze szkół zawodowych pokazuje, że warto rozwijać umiejętności zawodowe w wybranych branżach, by w przyszłości bez problemu sprostać wymogom, jakie stawia przed pracownikami współczesny rynek pracy.

 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  z Zespołu Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE