30 maja 2023
Emilia Jankowska – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości jest autorką artykułu pt. „Wykorzystanie narzędzi multimedialnych podczas nauki zdalnej w Zespole Szkół w Mogilnie”, który ukazał się w monografii zatytułowanej „Społeczeństwo 4.0 a edukacja. Szanse, wyzwania, zagrożenia” pod redakcją naukową Jolanty Maciąg, Joanny Grubickiej i Witolda Kołodziejczyka.
 
Opracowanie jest pracą zbiorową składającą się z 20 artykułów naukowych dotyczących oświaty. Autorka prezentuje sposoby rozwiązania niektórych problemów wynikających podczas nauczania zdalnego na przykładzie zastosowanych procedur oraz narzędzi w Zespole Szkół w Mo­gilnie.
 
Publikacja ujmuje krótki opis najpopularniejszych witryn internetowych, programów multimedialnych i aplikacji – ich wady oraz zalety podczas bieżącej pracy zdalnej nauczyciela. Przedstawione w prosty sposób przykłady użycia narzędzi i programów z pewnością mogą posłużyć innym nauczycielom, którzy są początkujący w tej kwestii.
Publikacja naukowa Emilii Jankowskiej

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE