Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezgotówkowo wpłacając środki na podane niżej konto:

 

36 9065 0006 0060 0621 7163 0001

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Oddział w Mogilnie

 

Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia i klasę do której uczęszcza.

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE