10 marca 2023
W dniach 1-3 marca 2023 roku młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych, które były przygotowaniem do należytego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz Marek Bałwas, człowiek głębokiej wiary i chrześcijańskiego optymizmu, pomimo tego, że jest niepełnosprawny i porusza się na wózku inwalidzkim.
Podczas pierwszego spotkania rekolekcjonista przedstawił uczniom swój krótki życiorys. Choć skończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, to jego droga do kapłaństwa była wyboista i naznaczona wieloma wyrzeczeniami. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w szkole zawodowej i zdobył zawód ślusarza, pracował w kopalni. Pierwsze pieniądze zarobił, pracując w Licheniu przy rozbudowie klasztoru. To właśnie tam zetknął się z ludźmi niepełnosprawnymi, którzy odbywali swoje rekolekcje. Patrząc na wiarę i radość życia tych niepełnosprawnych doszedł do wniosku, że chciałby z nimi pracować. Aby to robić musiał jednak zostać klerykiem, bądź księdzem i to wtedy odkrył swoje powołanie.
Już w czasie studiów w seminarium było mu dane spotykać się z niepełnosprawnymi. Żartował z nimi, pocieszał i traktował jak normalnych ludzi, którzy mają swoje pasje, zainteresowania i ogromną chęć życia. W lutym 2003 roku ksiądz Marek Bałwas doznał poważnego wypadku samochodowego, w wyniki którego złamał kręgosłup i uszkodził rdzeń kręgowy. Wcześniejsza praca z niepełnosprawnymi po tym bolesnym doświadczeniu tylko umocniły jego wiarę, a głoszone rekolekcję są jej świadectwem.
Młodzież dowiedziała się od duszpasterza, czym jest prawdziwa miłość i jak należy ją rozumieć u progu dorosłości. Kapłan stwierdził, że z miłością bywa różnie, jednak ta najpiękniejsza opiera się na bezinteresownym poświęceniu na rzecz drugiej osoby. Zwieńczeniem takiej miłości jest przecież sakramentalny związek małżeński. „Pokochaj Jezusa”, „pokochaj drugą osobę za nic” – to motta życiowe księdza Marka Bałwasa.
Kolejny dzień rekolekcji skupiał się na niszczycielskiej roli szatana i doświadczeniach duszpasterza jako egzorcysty. Szatan jest, człowiek nie musi w niego wierzyć, wystarczy, że diabeł wierzy w człowieka. Szatan może kontrolować ciało i duszę człowieka i doprowadzić w ten sposób do opętania. Pozostają wówczas egzorcyzmy – obrzędy mogące uwolnić człowieka z tak niszczącego wpływu szatana. Nauki rekolekcyjne przeplatane były scenkami teatralnymi i występami wokalnymi. Wszyscy włączyli się w śpiew choćby pieśni „Nasz Bóg jest wielki”.
W ostatnim dniu rekolekcji sprawowana była Eucharystia, uczniowie mogli skorzystać z sakramentu pojednania. Ksiądz Marek Bałwas modlił się za Dyrekcję Zespołu Szkół w Mogilnie, wychowawców, nauczycieli, uczniów, a następnie podziękował młodzieży za skorzystanie z nauk rekolekcyjnych i zaznaczył, że to dopiero początek drogi, którą należy podążać.

 

 

Rekolekcje wielkopostne

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE