07 czerwca 2021

Sukces w konkursie fotograficznym UMK Toruń  

 

,,Roślinne piękności moim okiem’’

 
 
 

Joanna Głowacka i Agata Knast z Zespołu Szkół w Mogilnie zostały laureatkami konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 
W ramach szóstej edycji międzynarodowej akcji „Fascynujący Dzień Roślin’’ Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK organizował konkurs fotograficzny „Roślinne piękności moim okiem”. Komisja w składzie: Andrzej Romański, Anna Walkowska, Magdalena Wolska, Dariusz Kamiński, Justyna Wiśniewska spośród nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznała nagrody od I do III miejsca oraz wyróżnienia.
 
Prace uczennic klasy 2 c LOP z Zespołu Szkół w Mogilnie zostały nagrodzone: Joanna Głowacka otrzymała I miejsce za zdjęcie „Szachownica kostkowana”, a Agata Knast II miejsce za zdjęcie „Krokusy”.
 
Opiekunem uczennic jest nauczycielka biologii Pani Magdalena Jabłońska-Kowalska.
 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie można obejrzeć na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu.
 

https://www.biol.umk.pl/wiadomosci/?id=21632

 

https://www.biol.umk.pl/ii-kategoria-wiekowa-13-18-lat-uczniowie-szkoly-sredniej/

 
 

 

,,Roślinne piękności moim okiem’’

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE