SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

Wniosek o przyjęcie

do Liceum dla Dorosłych Mogileńskiej Szkoły Realnej

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

E-DZIENNIK UONET +

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Salon Maturzystów

Salon Maturzystów

15 września br. grupa uczniów z kl. III b LO i III c LO uczestniczyła w Salonie Maturzystów Perspektywy 2017. Wyjazd na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy umożliwił młodzieży spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz zapoznanie się z zasadami rekrutacji na wybrane uczelnie wyższe.

Pani Irena Łagun dyrektor OKE w Gdańsku wygłosiła prelekcję pt.: Wszystko o maturze 2018. Pani dyrektor zapoznała młodzież z procedurami maturalnymi, harmonogramem egzaminów, kwestią uzyskiwania dostosowań, czy etapami postępowania w przypadku odwołania od egzaminu. Zwróciła uwagę na ważne terminy i dokumenty, z którymi powinien być zapoznany każdy maturzysta.

Uczniowie klas III b LO i III c LO uczestniczyli także w spotkaniach z ekspertami OKE w Gdańsku. Prelekcje dotyczyły egzaminu maturalnego w 2018 r. z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Pani Maria Pająk-Majewska wygłosiła wykład na temat matury z matematyki. Omówiła przebieg egzaminu, budowę arkusza maturalnego, wymagania programowe i wskazała źródła wiedzy przydatne przy przygotowaniach maturalnych. Ponadto przybliżyła uczniom sposoby rozwiązywania zadań maturalnych z matematyki i wskazywała typy błędów pojawiających się w pracach egzaminacyjnych.  Pan Andrzej Spilkowski omówił przebieg matury z języka polskiego w części ustnej oraz pisemnej: na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wskazał umiejętności, jakimi powinien wykazać się maturzysta, by odnieść sukces na egzaminie maturalnym. Pani Violetta Panfil-Smolińska przekazała uczniom najważniejsze informacje dotyczące egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Omówiła wybrane polecenia maturalne i wspólnie z młodzieżą prześledziła proces rozwiązywania zadań.

Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie oglądali stoiska przygotowane przez uczelnie wyższe. Wyjazd wpisał się w ciąg przygotowań do zmagań maturalnych, które czekają młodzież w maju. Był okazją do usystematyzowania wiedzy, ale także impulsem do dokonywania przemyślanych decyzji przy składaniu deklaracji maturalnych. Każdy maturzysta powinien mieć świadomość, że wybór przedmiotów dodatkowych należy ściśle powiązać z wymaganiami rekrutacyjnymi stawianymi przez uczelnie wyższe. Opiekunami podczas wycieczki były panie Monika Fryda i Kinga Gąska.

 

17 września 2017