19 listopada 2018

Sesja naukowa i odsłonięcie wystawy w Zespole Szkół w Mogilnie

 

16 listopada br. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się uroczysta sesja historyczna poświęcona trudnym drogom Polaków do wolności. Towarzyszyło jej odsłonięcie wystawy pt.: „Mogileńskie drogi do wolności”.

 

Zespół Szkół w Mogilnie w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” przygotował szereg działań. Kolejnym przedsięwzięciem była sesja naukowa. Prowadzili ją uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Filip Turek i Marcelina Winkiel. Pan  Zbigniew Grzechowski dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, podczas którego powitał zaproszonych gości i przypomniał, jak ważne dla społeczności uczniowskiej są obchody związane z 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach uczestniczyli między innymi: pani Monika Laskowska starszy wizytator w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pan Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna, pan Adam Kowalski prezes Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileńskiej, druh Jerzy Lipiński komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskiego wraz z przedstawicielami Kręgu, pani Danuta Krajewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz dyrektorzy i opiekunowie ze szkół podstawowych gminy Mogilno wraz z delegacjami uczniów.

Pierwszy wykład wygłosił pan doktor Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Zapoznał uczniów z tematem: „Rok 1918. Trudne drogi Polaków do niepodległości”. Pan doktor Krystian Chołaszczyński  przedstawił wykład pt.: „Kujawy Zachodnie podczas powstania wielkopolskiego”. Pan Marian Mikołajczak historyk i regionalista zaprezentował prelekcję pt.: „Ksiądz Piotr Wawrzyniak – organiczne drogi do niepodległości”.

W przerwach między wykładami Mikołaj Nowobilski zaśpiewał „Powstańmy razem” i „Kwiat czerwony”, a Marta Krzewińska „Taki kraj”.

Następnie pan Zbigniew Grzechowski, pani Monika Laskowska i pan Leszek Duszyński dokonali uroczystego otwarcia okolicznościowej wystawy pt.: „Mogileńskie drogi do wolności”. Do jej przygotowania posłużyły materiały pozyskane dzięki uprzejmości księdza doktora Piotra Waszaka administratora Parafii Świętego Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie, pana Andrzeja Jakubowskiego z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, pani Marii Kotlińskiej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz pani Lidii Wakuluk kierownika Oddziału w Inowrocławiu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Ponadto już od września uczniowie na lekcje historii przynosili pamiątki z rodzinnych albumów (zdjęcia, dokumenty). Wzbogaciły one szkolną wystawę. Dzięki temu zadaniu młodzież miała okazję przeprowadzić wywiady rodzinne o swoich przodkach, którzy mogli być świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski – jej powrotu na mapę polityczną Europy po 123. latach niewoli.

W przygotowanie wystawy aktywnie włączyli się uczniowie z klasy 3 Technikum Organizacji Reklamy, 3 a LO, 2 b LO i 1 a LO oraz młodzież z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pana Rafała Śmiłowskiego, pani Lidii Wegner i pani Kingi Gąski. Za organizację całego przedsięwzięcia: sesji naukowej i wystawy były odpowiedzialne pani Renata Lepsza i pani Joanna Głowska-Dybicz, nauczyciele historii z Zespołu Szkół w Mogilnie.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

 

Sesja naukowa i odsłonięcie wystawy w Zespole Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE