07 listopada 2022

4 listopada w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa pożarowego, na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy. Poprowadziła je pani Lucyna Rudzińska z Zespołu Prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 2 a i 2 d LO.

 

Spotkanie miało na celu nawiązanie kontaktu z uczniami i poprowadzenie dialogu na tematy związane z bezpieczeństwem. Pani Lucyna Rudzińska wyjaśniła, jak należy zachować się podczas pożaru, jak przeżyć pożar w pokoju, w jaki sposób wyjść z zadymionego pomieszczenia oraz co to jest tlenek węgla. Wytłumaczyła, jak zapobiegać zatruciu się czadem oraz opisała pierwsze objawy zatrucia. Młodzież w trakcie spotkania usystematyzowała wiedzę na temat znaków ewakuacyjnych i podstawowych środków gaśniczych.

 

Nie zabrakło informacji o sposobach zgłaszania zdarzenia i kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Pani Rudzińska w przystępny sposób wyjaśniła uczniom, co należy zrobić, gdy jest się świadkiem wypadku. Pogadanka była przeplatana spotami, muzyką Kapeli PSP Sieradz oraz Lipenia, zagadkami rysunkowymi itp., a uczniowie mieli możliwość zadania pytań i wzięcia udziału we wspólnej dyskusji.

 

Spotkanie bez wątpienia przyczyniło się do zwiększenia wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem oraz uwrażliwiło młodzież na zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Naszemu gościowi bardzo dziękujemy za poświęcony czas, merytoryczne wskazówki i dobrą atmosferę, która sprzyjała nauce.

 

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE