04 listopada 2021
Spotkanie na temat fonoholizmu i siecioholizmu
 
 
 
Dnia 27.10.2021 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Ciechanowską-Florczyk prezesem Stowarzyszenia Widzących Więcej.
 
Stowarzyszenie Widzących Więcej zostało powołane 24 lipca 2019 r. w Mogilnie. Działa na rzecz osób z syndromem DDA/DDD oraz ofiar przemocy. Głównymi celami organizacji jest budowanie świadomości i zwiększanie wiedzy w społeczeństwie w tematach uzależnień, przemocy i dysfunkcji oraz tego jaki wpływ wywierają na naszą codzienność i przyszłość.
 
     Pani Małgorzata Ciechanowska-Florczyk spotkała się z młodzieżą, by porozmawiać na temat uzależnień od komórek, komputerów, Internetu, działań w sieci i wpływu tego typu zachowań na zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi i ich funkcjonowanie na co dzień. Uczniowie mogli zdiagnozować, ile czasu spędzają w sieci lub na grach komputerowych. Zadane im pytania prowokowały do refleksji i dyskusji nad objawami i skutkami uzależnienia od urządzeń teleinformatycznych. Każdy uczeń mógł zastanowić się, czy jakość jego kontaktów z innymi, nauka, relacje rodzinne, samopoczucie mogłyby być inne, gdyby mniej czasu spędzał np. na przeglądaniu Facebooka itp. Uczniowie uświadomili sobie także, iż przez swoje większe zaangażowanie w działania w sieci są mniej wrażliwi na innego człowieka i często nie zauważają, że ktoś może potrzebować pomocy. Dowiedzieli się także, jak przesadne „bycie w Internecie” wpływa na rozwój różnych zaburzeń psychicznych, pogłębianie się np. objawów depresji.
 
    Dyskusja i poruszone tematy uświadomiły młodzieży, jak cienka jest granica między działaniami w sieci a uzależnieniem. Spotkanie uświadomiło uczniom, że to od nich zależy, od ich dobrych wyborów i decyzji  czy  bardziej zadbają  o swoje zdrowie psychiczne i relacje międzyludzkie.
Spotkanie na temat fonoholizmu i siecioholizmu

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE