03 czerwca 2022

Spotkanie po latach  absolwentów Technikum Ekonomicznego – rocznik 1966

 

2 czerwca 2022 roku w auli  Zespołu Szkół w Mogilnie spotkali się absolwenci Technikum Ekonomicznego z roku 1966, którzy świętowali kolejną rocznicę ukończenia szkoły i zdania matury.

 

Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski od dźwięku historycznego ręcznego dzwonka. Warto nadmienić, że podczas Jubileuszu 50-lecia matury dzwonek ten na ręce dyrektora przekazał pan Paweł Jasiński, którego ojciec Zenon Jasiński (ówczesny nauczyciel w Technikum Ekonomicznym w Mogilnie) otrzymał od woźnego pana Marczewskiego. Była to niezwykle wzruszająca chwila. Dyrektor podkreślił, że renoma szkoły budowana jest przez lata i opiera się na trwałym fundamencie, nie tylko obecnych uczniów, ale przede wszystkim na bazie przeszłości, którą stanowią niezapomniane wspomnienia absolwentów. Minutą ciszy uczczono tych absolwentów, którzy zmarli, a na trwałe wpisali się w życie klasy i szkoły.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie pan Piotr Perzyna pogratulował absolwentom Technikum Ekonomicznego niezwykłej energii i chęci integrowania się, mimo że czasem już brakuje sił. Wyraził również nadzieję, że nie zabraknie dzisiejszych uczestników spotkania podczas obchodów 80-lecia Zespołu Szkół w Mogilnie.

W imieniu absolwentów za ciepłe, życzliwe i pełne wzruszeń przyjęcie w Zespole Szkół w Mogilnie podziękował pan Michał Fritzkowski. Z kolei pan Jan Suliński na ręce dyrektora pana Zbigniewa Grzechowskiego i Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie złożył książki własnego autorstwa dotyczące Strzelna i okolic oraz zawodowej pasji wręczającego – żandarmerii. Pan Paweł Jasiński przekazał również do izby pamięci cenne fotografie klasy z okresu nauki w Zespole Szkół.

Po części oficjalnej absolwenci dzielili się swoimi wspomnieniami przy przysłowiowej kawie. Nie zabrakło  przywołania  po latach pełnych humoru zabawnych sytuacji ze szkolnej ławy. Jednak najwięcej emocji wywoływało wspomnienie śp. Zofii Krzemień. Warto podkreślić, że była to wychowawczyni klasy, której w 2018 roku wychowankowie  ufundowali nowy nagrobek na Cmentarzu Parafialnym św. Krzyża w Gnieźnie. Po latach absolwenci potwierdzili, że pani Krzemień była dla nich prawdziwym darem losu, pedagogiem mądrym i sprawiedliwym, osobą o dużej wiedzy, dzięki której poznawali uroki polskiej literatury i języka.

 

Spotkanie po latach absolwentów Technikum Ekonomicznego – rocznik 1966

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE