18 kwietnia 2019

Spotkanie z uczestnikami programu Erasmus+

 

15 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się spotkanie uczniów z uczestnikami programu Erasmus+, którzy na co dzień uczą się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

 

Przedstawicielami Łotwy były Erike Line oraz Arta Abla, natomiast Turcji Melike Colak i Yasin Gucer. Przybliżyli oni temat wymiany międzynarodowej oraz opowiadali o swoich krajach i kulturze. Ukazali nie tylko walory turystyczne miejsc, z których pochodzą, ale opowiedzieli też o ich problemach z punktu widzenia przeciętnych obywateli.

 

Rozmowy miały na celu ukazanie ojczystych krajów studentów oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Warto nadmienić, że wszystkie prezentacje były prowadzone w języku angielskim. Uczniowie również mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy z obcokrajowcami.

 

Pomysłodawcą oraz organizatorem spotkania był pan Artur Czarnecki, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Mogilnie oraz współpracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

 

Organizator pragnie złożyć szczególne podziękowania: panu Dariuszowi za pomoc w organizacji spotkania, panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mogilnie Zbigniewowi Grzechowskiemu za otwartość na nowe pomysły, studentom programu Erasmus+ za wspaniałe przygotowanie oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie za wzięcie udziału w dyskusji.

 

 

Spotkanie z uczestnikami programu Erasmus+

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE