29 września 2021
15 września w Auli Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyły się Wojewódzkie Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 2020. W uroczystości wzięli udział wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych. W tym dniu Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
 
Wyróżnienie to jest nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa osobom, które wyróżniają się spośród grona współpracowników o podobnym stażu pracy.
 
Podczas uroczystości II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski pan Radosław Kempinski złożył gratulacje odznaczonym pracownikom oświaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz podziękował uhonorowanym za codzienny trud.  Z kolei Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik podczas swojego wystąpienia życzył wszystkim pracownikom oświaty, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru swej zawodowej drogi życiowej, podkreślając wagę misji, jaką jest praca nauczyciela. Pogratulował również wszystkim odznaczonym dotychczasowych sukcesów zawodowych, życząc kolejnych osiągnięć i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
 
Pan Zbigniew Grzechowski z sukcesami pełnił funkcję nauczyciela języka polskiego, wicedyrektora i  od 1 września 2011 roku dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie. Kapituła orderu, śledząc rozwój osobisty i ścieżkę kariery zawodowej, doceniła szereg działań zmierzających do modernizacji zaplecza infrastrukturalnego oraz dydaktycznego szkoły. Zespół Szkół w Mogilnie kierowany przez Zbigniewa Grzechowskiego stał się placówką rozpoznawalną, stawiającą na jakość i innowacyjność kształcenia oraz wychowania, rozwijającą kompetencje kluczowe uczniów, kultywującą tradycyjne wartości patriotyczne i moralne.
 
Serdecznie gratulujemy panu Dyrektorowi odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów w kierowaniu Zespołem Szkół w Mogilnie.

 

Srebrny medal za długoletnią służbę dla pana dyrektora

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE