24 stycznia 2018

Studniówka Zespołu Szkół w Mogilnie

 

20 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie. W balu brało udział 321 osób.

Tradycyjnie o godz. 18.00 wykonano zdjęcia klasowe, a cała uroczystość oficjalnie rozpoczęła się o godz. 19.00. Prowadzili ją Dominika Maciejewska z kl. III d LO i Filip Maciejewski z kl. IV TI/TD. Studniówkę uświetniła obecność zaproszonych gości: pana Leszka Duszyńskiego Burmistrza Mogilna, pana Tomasza Barczaka Starosty Mogileńskiego i pana Andrzeja Konieczki Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i młodzież powitał pan Zbigniew Grzechowski Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie. Następie przemówienia wygłosili pan Tomasz Barczak i pan Leszek Duszyński.

Młodzież podziękowała władzom, dyrekcji szkoły, wychowawcom i rodzicom za dotychczasowe wsparcie, okazywaną życzliwość i pomoc. Następnie grupa uczniów przygotowana przez panią Ewę Piechocką zatańczyła poloneza. W skład reprezentacji weszli: Wojciech Bidziński, Dominika Derdowska, Kornel Fatla, Dagmara Fydrych, Zuzanna Kędzierska, Michał Knast, Maciej Konieczka, Krzysztof Kowalski, Wojciech Kwapich, Jakub Lorek, Julia Marczewska, Inez Nguyen Ngoc, Michał Nowakowski, Paulina Ozimek, Marta Staszewska i Natalia Sulińska.

Kolejnym elementem balu była prezentacja poszczególnych klas, które w tym roku będą kończyć edukację w Zespole Szkół w Mogilnie:

- kl. III a LO o nachyleniu politechnicznym z wychowawcą panem Wojciechem Piechockim,

- kl. III b LO o nachyleniu psychologicznym z wychowawcą panią Kingą Gąską,

- kl. III c LO o nachyleniu biologiczno-chemicznym i psychologicznym z wychowawcą panią Moniką Frydą,

- kl. III d LO o nachyleniu filologiczno-prawnym i sportowo-rekreacyjnym z wychowawcą panią Magdaleną Wietrzykowską,

- kl. III e LO o nachyleniu Business English z wychowawcą panem Marcinem Huryszem,

- kl. IV Technikum Ekonomicznego z wychowawcą panią Dorotą Kostyrą,

- kl. IV Technikum Drogowego i Technikum Informatycznego z wychowawcą panem Kazimierzem Łaganowskim,

- kl. IV Technikum Informatycznego z wychowawcą panem Rafałem Wegnerem.

            Tegoroczni maturzyści bawili się do godz. 4.00 przy dźwiękach zespołu Sochoband i DJ’a. O bezpieczeństwo młodzieży dbali rodzice: państwo Mariola i Artur Derdowscy, pani Jolanta Kriger, pan Zdzisław Konieczka, państwo Iwona i Maciej Perzyńscy, pani Ewa Pietrzak, pani Paulina Roszak, pani Anna Szczesna, dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele.

            Za organizację balu odpowiadał Komitet Organizacyjny. W jego skład weszli: pan Zbigniew Grzechowski Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie, wychowawcy klas maturalnych i rodzice uczniów: z kl. III a LO – Danuta Lorczak, z  kl. III b LO pani Ewa Pietrzak, z kl. III c LO pani Paulina Roszak i pani Jolanta Kriger, z kl. III d LO pan Artur Derdowski, z kl. III e LO pani Elżbieta Adamczak, z kl. IV TI/TD – pan Maciej Perzyński i pani Danuta Lewandowska, z kl. IV TE pani Anna Szczesna.

 

Studniówka Zespołu Szkół w Mogilnie

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE