SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
 
W ramach dorocznej marszałkowskiej pomocy stypendialnej dla uczniów dziennych liceów i techników zarząd województwa przyznał 63 stypendia na rok szkolny 2021/2022.
 
Kandydatów do stypendiów zgłaszały starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Wsparcie z budżetu województwa trafia do uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.
 
Wśród grona nagrodzonych uczniów znalazł się  Fabian Dombek z klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Mogilnie.

 

14 grudnia 2021