03 stycznia 2023

Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie Małgorzata Socha z klasy II Technikum Ekonomicznego oraz Maciej Andrzejewski z klasy IV b LO otrzymali Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach dorocznej marszałkowskiej pomocy stypendialnej dla uczniów dziennych liceów i techników zarząd województwa przyznał 78 stypendia na rok szkolny 2022/2023. Kandydatów do stypendiów zgłaszały starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Wsparcie z budżetu województwa trafia do uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy w różnych dziedzinach.

Stypendia z Powiatu Mogileńskiego otrzymało 5 uczniów. Wśród grona nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły Małgorzata Socha z klasy drugiej Technikum Ekonomicznego oraz Maciej Andrzejewski klasy czwartej Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jak poprawnie zalogować się

do platformy Microsoft 

AKTUALNY
WNIOSEK DO KOMISJI SOCJALNEJ 

OŚWIADCZENIE DO KOMISJI SOCJALNEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych 

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORAZ LOGOWANIA DO UONET+

    ZESPÓŁ SZKÓŁ           W MOGILNIE

 

 

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE